Senjata dan Aji-aji Dalam Pewayangan


 1. Antareja : upas anta
 2. Aswatama : senjata cundhamanik  
 3. Baladewa :senjata kunta, gada nanggala lan alugara
 4. Dasamuka : senjata candrasa, pedhang sokayana aji-aji pancasona
 5. Gathutkaca :caping basunandha, kotang antakusuma. Aji-aji narataka
 6. Indrajit : senjata nagapasa lan wimohanastra
 7. Janaka : panah pasopati, soratama, ardhadhedhali, keris pulanggeni, kalanadhah.aji-aji sepiangin
 8. Jayadrata : gada rujakbeling
 9. Karna : senjata kunta, keris kaladite, panah wijayandanu.aji-aji kalalupa
 10. Kresna :senjata cakra. aji-aji wijayakusuma
 11. Kumbakarna : aji-aji gedhongmenga, pelakgelak sakethi
 12. Puntadewa : aji-aji kalimasada, songsong tunggulnaga
 13. Ramawijaya : panah gunawijaya
 14. Salya : aji-aji candhabirawa  
 15. Subali : aji-aji pancasona
 16. Werkudara : gada rujakpolo, lukitasari, kuku pancanaka


Tidak ada komentar: