Nama Raja dan Pendeta dalam Pewayangan


 1. Prabu Arjuna Sasrabahu ratu ing Maespati
 2. Prabu Baladewa ratu ing Mandura
 3. Prabu Basudewa ratu ing Mandura
 4. Prabu Bomanarakasura ratu ing Trajutrisna
 5. Prabu Drupada ratu ing Cempala  
 6. Prabu Dasarata ratu ing Ngayodya
 7. Prabu dasamuka ratu ing Ngalengka
 8. Prabu Drestarata ratu ing Ngastina
 9. Prabu Kresna ratu ing Dwarawati
 10. Prabu Karna ratu ing Ngawangga
 11. Prabu Maswapati ratu ing Wiratha
 12. Prabu Niwatakawaca ratu ing Iman Imantaka
 13. Prabu Pandhu Dewanata ratu ing Ngastina
 14. Prabu Puntadewa ratu ing Ngamarta
 15. Prabu Ramawijaya ratu ing Pancawati
 16. Prabu Salya ratu ing Mandraka   
 17. Prabu Sugriwa ratu ing Guwakiskendha
 18. Prabu Suyudana ratu ing Ngastina
 19. Begawan Abiyasa pratapane ing Saptaarga
 20. Resi Bima pratapane ing Talkandha
 21. Pandhita Duma pratapane ing Sokalima
 22. Begawan Mintaraga pratapane ing Indrakila
 23. Resi Palasara pratapane ing Ratawu
 24. Resi Subali pratapane ing Guwakiskendha

Tidak ada komentar: